Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

nov 18, 2022

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstra ordinær generalforsamling for Holte-Hus Efterskole. Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Mødelink sendes ved tilmelding.

Tilmelding skal ske til mail@holte-hus.dk seneste den 2.december kl. 11.00.

Forslag som ønskes behandlet skal være fremsendt til ovenstående mail den 25.december kl. 11.00

Indkomne forslag offentliggøres den 28.december

 

_____________________________________

Dagsorden for den ekstra ordinære generalforsamling

Holte-Hus Efterskole

Den 05. december 2022 kl. 17.00-17.30

  1. Valg af dirigent
  2. behandling af forslag om ændring af vedtægter (bilag: forslag)
  3. Indkomne forslag -ingen indkomne forslag
  4. Eventuelt

Med venlig hilsen

Henrik Daugaard

Forstander