Opdatering 21-05-2023

OBS! mødet afholdes virtuelt.

-Der er d.d. ikke indkommet nogle forslag til dagsorden.

-Der er d.d ikke indkommet tilkendegivelser om deltagelse i generalforsamlingen. Ønsker man at deltage sendes en mail til mail@holte-hus.dk, hvorefter man får tilsendt link.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling finder sted på skolen, Havregårdsvej 24, 3250 Gilleleje torsdag den 25.maj 2023 i lokale 8 og har følgende program:

Kl. 19.00-20.00                 Generalforsamling. (link til dagsorden).

Efter generalforsamlingen mødes vi i spisesalen, hvor skolen er vært ved et mindre traktement

Årsregnskab for 2022 udleveres på mødet.

____________________________________________________

Samtidig er dette en opfordring til at melde sig ind i vores skolekreds, der er skolens højeste myndighed, og hvor du som medlem har stemmeret på den årlige generalforsamling.

Vores skolekreds består traditionelt af forældrene til vores elever samt andre, der er interesserede i det arbejde, som skolen udfører.

Kontingentet er sat til kr. 50,-. Kontingentet indgår i skolens jubilæumsfond, hvis midler bruges til indkøb til kollegiet eller arrangementer for eleverne.

Medlemskab til skolekredsen kan betales på ved at overføre 50 kr. til konto:
Reg.nr. og konto nr.: 1471  3347141119

 

Med venlig hilsen

Henrik Daugaard

Forstander