Lovkrav

Åbenhed og gennemsigtighed.

Der er en række love og regler for åbenhed og gennemsigtighed i driften af en efterskole.

For at gøre det enkelt for forældre, elever og andre interesserede, har vi her samlet det lovpligtige stof.

Årsplan 22-23

Årsplan for skoleåret 2022/2023

Skolens Værdigrundlag

Det som Holte-Hus Efterskole lægger stor vægt på

Køkkenets Kontrolrapport

Køkkenets Kontrolrapport for Holte-Hus Efterskole

Elevernes overgangsfrekvens

Hvor søger eleverne hen efter Holte-Hus?

Kursuspriser 22-23

Kursuspris for efterskoleophold på Holte-Hus Efterskole – Skoleåret 22-23  (42 uger)

Skolens Vedtægter

Vedtægter for den selvejede undervisningsinstitution Holte-Hus Efterskole.

Resultat af skolens karaktergivning

Karaktergivning for 9. klasse – Prøve, gennemsnit

Årlig evaluering af undervisning eft. 2019

Elevevalueringen er foretaget i 23-26 september 2019 via spørgeskema sendt ud til alle elever

Skolens indholdsplan 22-23

Holte-Hus Efterskoles indholdsplan 2022-2023

Undervisnings-miljøvurdering

Elevtilfredsheds-undersøgelse på Holte-Hus maj 2019

Persondatapolitik

Persondatapolitik For Holte GDPS

Selvevaluering efterår 2019

Selvevaluering efterår 2019 hos Holte-Hus Efterskole