Personale

Ledelse & administration

FORSTANDER

Henrik Daugaard


hd@holte-hus.dk


42 43 33
82

VICEFORSTANDER

Jens Ferslev


jf@holte-hus.dk


30 24 68 57

FORRETNINGSFØRER

Joan Buch Svendsen


jbs@holte-hus.dk


45 42 06 22

KONTOR

Anita Mia Moen


amm@holte-hus.dk


45 42 06 22

Lærere

ORLOV

Blake S. Howes

DANSK – ENGELSK – VALGFAG

Kristian Georgsen


kg@holte-hus.dk

MATEMATIK – NATURFAG – UU-VEJLEDER

Malthe B. Stenstrup


ms@holte-hus.dk

DANSK – ENGELSK – IDRÆT

Theis H. Ferslev


tf@holte-hus.dk

DANSK – IDRÆT – FRILUFTSLIV

Diana Hegazy


dh@holte-hus.dk

MATEMATIK

Lea Reime


lr@holte-hus.dk

BILLEDKUNST – HÅNDVÆRK & DESIGN

Matilde S. Hansen


mah@holte-hus.dk

 

 

 

MATEMATIK – NATURFAG – IRDÆT

Winnie Bomholt Tangaa


wb@holte-hus.dk

ENGELSK – IDRÆT – SAMFUNDSFAG

Frederik Lindberg


fl@holte-hus.dk

ENGELSK – DANSK

Line K. Mynster


lk@holte-hus.dk

ENGELSK – TYSK

May Britt Stubman


my@holte-hus.dk

DANSK – UU-VEJLEDER – VALGFAG

Sissel Ritsmar


sr@holte-hus.dk

DANSK

Josephine B. Nør


jn@holte-hus.dk

DANSK – SAMFUNDSFAG

Louise Sørensen


lo@holte-hus.dk

FYSIK – NATURFAG – IDRÆT

Michel Lübbers


ml@holte-hus.dk

Køkken og drift

KØKKENPERSONALE

Christine Maae Bach


cm@holte-hus.dk

PEDEL

Bjarne Hansen


bh@holte-hus.dk

PEDEL

Lars Enevoldsen


le@holte-hus.dk