Uddannelsen

Brug for vejledning?

Kontakt vores vejledere.

Skolens vejledere:
Jens Egesborg, Malthe Stenstrup Hansen og Aja Ryt-Hansen

Træffetider:  Oplyses på skolens kontor 45 42 06 22

 

Vejledningens Formål

Formålet med vejledningen er primært:
• at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter afsluttet grundskole.
• at sikre, at eleverne får det bedste grundlag for at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder.

Årsplan for uddannelsesvejledningen 

September Fællesinformation om Vejledningen på Holte-Hus. De første individuelle samtaler.
Oktober Hjælp til udfyldelse af U-bøger med U-planer og tilbud om samtaler med elever og forældre. De første individuelle praktikforløb formidles.
November

Uddannelsesmesse i Frederiksborghallen for afgangseleverne.

Hermed sættes Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering i gang med 3 ugentlige timer for afgangseleverne.

December Obligatorisk Brobygning for 10. årgang.
Januar

Tilbud om Brobygning for alle afgangselever.

Afholdelse af den årlig Erhvervsaften med besøg af vejledere fra div. uddannelsessteder samt tidligere Holte-Hus elever. UEA-undervisningen fortsættes med besøg på uddannelsessteder.

Februar Hjælp til færdiggørelse af U-plan og tilmelding til videre uddannelse. UEA-undervisningen fortsætter med besøg i virksomheder m.v.
Marts Holte-Hus Efterskole sender den elektroniske tilmelding med U-planer til de søgte ungdomsuddannelsessteder.
April De individuelle samtaler fortsætter.
Maj/juni Eleverne modtager besked om optagelse på næste ungdomsuddannelsesforløb.